Sztuka panowania nad chaosem.


Raport roczny dla Culture.pl (marki Instytutu Adama Mickiewicza) podsumowuje prawie 200 projektów: koncertów, festiwali, wystaw, pokazów filmowych i teatralnych na całym świecie.

Sztuka panowania nad chaosem.


Raport roczny dla Culture.pl (marki Instytutu Adama Mickiewicza) podsumowuje prawie 200 projektów: koncertów, festiwali, wystaw, pokazów filmowych i teatralnych na całym świecie.

Raport składa się z czterech zeszytów zapakowanych w zbiorcze pudełko.


Trzy zeszyty poświęcone są wydarzeniom kulturalnym. Każdy zeszyt to inny dział: sztuki wizualne i design, teatr i film oraz muzyka. Czwarty zeszyt to podsumowanie.

Raport składa się z czterech zeszytów zapakowanych w zbiorcze pudełko.


Trzy zeszyty poświęcone są wydarzeniom kulturalnym. Każdy zeszyt to inny dział: sztuki wizualne i design, teatr i film oraz muzyka. Czwarty zeszyt to podsumowanie.

Działania Instytutu są różnorodne – od wystaw młodego designu, po festiwale muzyki klasycznej.


Stylistyka raportu musiała być uniwersalna dla wszystkich wydarzeń. Oparłysmy ja na konstrukcji logo Culture.pl

Działania, którym patronuje instytut są bardzo różnorodne – od wystaw młodego designu, po festiwale muzyki klasycznej.


Stylistyka raportu musiała być uniwersalna dla wszystkich wydarzeń. Oparłysmy ja na konstrukcji logo Culture.pl

Patrząc na kulturę przez pryzmat Instytutu Adama Mickiewicza.


Użyłyśmy elementów z logo niczym kolorowych szkiełek przykrywających zdjęcia. Kształty logo podkreślają charakter IAM jako marki, a kolory pomagają rozróżnić działy.

Patrząc na kulturę przez pryzmat Instytutu Adama Mickiewicza.


Użyłyśmy elementów z logo niczym kolorowych szkiełek przykrywających zdjęcia. Kształty logo podkreślają charakter IAM jako marki, a kolory pomagają rozróżnić działy.

Czwarty zeszyt to konkretne liczby.


Jego wygląd odbiega od reszty – jest spokojniejszy i bardziej rzeczowy. Zawiera podsumowania działań i plany na przyszłość.

Czwarty zeszyt to konkretne liczby.


Jego wygląd odbiega od reszty – jest spokojniejszy i bardziej rzeczowy. Zawiera podsumowania działań i plany na przyszłość.
Klient: Culture.pl (Instytut Adama Mickiewicza)Rok: 2015Zakres prac: koncepcja raportu, layout i skład publikacji