10 lat / 100 pracowników / 1000 wolontariuszy / 1 raport


Centrum Myśli Jana Pawła II to wszechstronnie i prężnie działająca instytucja, która promuje nauczanie byłego papieża. Naszym zadaniem było pokazanie tej różnorodnej działalniści w spójnym raporcie.

10 lat100 pracowników1000 wolontariuszy1 raport


Centrum Myśli Jana Pawła II to wszechstronnie i prężnie działająca instytucja, która promuje nauczanie byłego papieża. Naszym zadaniem było pokazanie tej różnorodnej działalniści w spójnym raporcie.

Działalność Centrum ma 4 filary: troska o młodzież, promowanie kultury, działalność naukowa i dialog społeczny oraz dokumentacja dziedzictwa Jana Pawła II.


W raporcie wprowadziłyśmy podział na 4 kolory przyporządkowane odpowiednim działom.

Działalność Centrum ma 4 filary: troska o młodzież, promowanie kultury, działalność naukowa i dialog społeczny oraz dokumentacja dziedzictwa Jana Pawła II.


W raporcie wprowadziłyśmy podział na 4 kolory przyporządkowane odpowiednim działom.

Coś się kończy – coś się zaczyna


Mimo odejścia papieża jego myśl i nauki są żywe. Działania CMJPII ciągle rzypominają nam o tej wielkiej postaci. W raporcie zaprojektowałyśmy oś czasu, która pokazuje wydarzenia pontyfikatu Jana Pawła II oraz jego kontynuację w działaniach Centrum.

Coś się kończy –coś się zaczyna


Mimo odejścia papieża jego myśl i nauki są żywe. Działania CMJPII ciągle rzypominają nam o tej wielkiej postaci. W raporcie zaprojektowałyśmy oś czasu, która pokazuje wydarzenia pontyfikatu Jana Pawła II oraz jego kontynuację w działaniach Centrum.

Każdy kolejny rok działania CMJPII to nowe wyzwania, wolontariusze i wydarzenia.


Każdy rok to 2 strony. Na każdej kolejnej rozkładówce przybywa zdjęć, aż pod koniec prawie się nie mieszczą. Symbolizuje to pomnażającą się ilość przedsięwzięć, którym patronuje CMJPII.

Każdy kolejny rok działania CMJPII to nowe wyzwania, wolontariusze i wydarzenia.


Każdy rok to 2 strony. Na każdej kolejnej rozkładówce przybywa zdjęć, aż pod koniec prawie się nie mieszczą. Symbolizuje to pomnażającą się ilość przedsięwzięć, którym patronuje CMJPII.

Stylistyką raportu chciałyśmy uszanować osobę Jana Pawła II i działalność Centrum jego myśli.


Raport jest elegancki i klasyczny – podkreśla jubileusz. Mimo oszczędnej kolorystyki i spójnej formy udało nam się nadac poszczególnym stronom odmienny charakter.

Stylistyką raportu chciałyśmy uszanować osobę Jana Pawła II i działalność Centrum jego myśli.


Raport jest elegancki i klasyczny – podkreśla jubileusz. Mimo oszczędnej kolorystyki i spójnej formy udało nam się nadac poszczególnym stronom odmienny charakter.
Klient: Centrum Myśli Jana Pawła IIZakres prac: projekt layoutu, projekt okładki i skład publikacjiRok: 2016/projekt niezrealizowany/